Transport

Vi utför transporter med jord-, bytesflak- och lyftkransbilar. Vi gör också transporter med släpvagn och lavett.

 • jord- och stentransporter
 • snötransporter
 • bytes/avfallsflak
 • styckegodstransporter
 • avhämtning av träd och kvistar med stockgrip
 • utbrednig av mylla, grus och barkflis med skopa
 • båttransporter
 • maskinförflyttningar och lavettransporter
 • förflyttning av mindre byggnader

Lyftarbeten

Vi utför lyftarbeten med lyftkransbilar som har lyftkapacitet från 23 till 85 tonnmeter. Lyftkranarnas räckvid är upp till 30m. Vår yrkeskunniga personal utför lyftarbeten effektivt och med säkerheten
i focus.

Vi lyfter bl a

 • takstolar
 • huselement
 • stock
 • lekablock
 • fönsterglas med sugkopp
 • båtar
 • arbetsbaracker
 • containers mm


Vi fäller även besvärliga träd med hjälp av lyftkorg.

Jordbyggnationsarbeten

Vi utför jordbyggnadsarbeten från husbotten till dränering, täckdikesarbeten och avloppssystem. Vi gör också vägförbättringar och bygger grönområden och gårdsplaner. Arbeten utförs med mångsidig maskinpark : larvbandsgrävmaskiner från 2 till 21 tonn och hjullastare från 5 till 14 tonn. 

Vi gör husrivningsarbeten och tar hand om sortering av byggnadsavfall och transporter till avstälpningsplatsen.

Snöarbeten 

Vi utför vinterunderhåll: snöarbeten och sandning med mångsidig maskinpark.

Vi kan ta hand också om snötransporter.

Påbyggnadsarbeten på lastbilar

Vi bygger på lastbilar tillsammans med SGN-svetsning

 • förstärkning av chassi
 • installation av bytesflaksanordningar
 • lyftkransinstallationer
 • byggande av flakkonstruktioner